Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

studia podyplomowe

Zjazd 9: 23 – 24.06.2018 r.

SEMESTRY II

Edukacja elementarna II

Edukacja elementarna z językiem angielskim II

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA II

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii II

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego II

Przygotowanie pedagogiczne II

SOCJOTERAPIA I DIAGNOZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ II

SEMESTRY I

Edukacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu I

Zjazd 8: 09 – 10.06.2018 r.

SEMESTRY II

Edukacja elementarna II

Edukacja elementarna z językiem angielskim II

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA II

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii II

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego II

Przygotowanie pedagogiczne II

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną II

SEMESTRY I

Edukacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu I