Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

AKTUALNE TERMINY ZJAZDÓW

Prosimy o zapoznanie się z uaktualnionymi terminami zjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 dla:

– studentów studiów niestacjonarnych kierunku pedagogika (studia I i II stopnia) oraz kierunku administracja (studia I stopnia),

– słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zjazdów znajdują się w zakładce „dla studentów”.