Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

STYPENDIA

W związku z wpłynięciem w dniu 11.04.2017 r. decyzji MNiSW dotyczącej przyznanej kwoty dotacji podmiotowej na rok 2017 na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz posiedzeniem w dniu 13.04.2017 r. UKS w sprawie podziału środków i ustalenia wysokości stypendiów w okresie I – VI 2017 r. prosimy o odbiór decyzji stypendialnych na najbliższym zjeździe (22 – 23.04.2017 r.).