Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

DODATKOWY zjazd – studia podyplomowe – 3 – 4 lutego 2018 roku

Informujemy, że w dniach 3-4 lutego 2018 r. odbędzie się dodatkowy zjazd dla słuchaczy studiów podyplomowych:

Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – semestr I;

Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – semestr III;

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego – semestr I;

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego – semestr III.