Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

STUDIA PODYPLOMOWE – termin obron prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych planowane są na 04 oraz 11 marca 2018 roku.

Prace dyplomowe (również prezentacje) wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz wypełnionymi kartami okresowych osiągnięć należy złożyć w dziekanacie najpóźniej 22 lutego 2018 r.