Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Rozpoczęcie zajęć dla semestrów pierwszych STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Informujemy, że pierwsze zajęcia dla słuchaczy semestrów pierwszych studiów podyplomowych odbędą się 27 – 28 października 2018 roku.