Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

STYPENDIA SOCJALNE 2019/2020

W związku z zebraniem Uczelnianej Komisji Stypendialnej, które odbyło się w dniu dzisiejszym prosimy wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o świadczenia o zgłaszanie się do dziekanatu w celu sprawdzenia kompletności wniosków oraz uzupełnienia ewentualnych braków.

Ostateczny termin dostarczenia uzupełnionych wniosków o stypendia z kompletem załączników upływa 16.11.2019 r.