Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

ZAJĘCIA ONLINE

Władze uczelni podjęły decyzję o rozpoczęciu zajęć online. Materiały dydaktyczne wykładowcy przesyłają do starostów grup, którzy są zobligowani do przekazywania ich studentom / słuchaczom studiów podyplomowych.

Bardzo proszę wszystkie osoby, do których nie będą docierać materiały o kontakt mailowy (uczelnia.kwsnh@wp.pl). W tytule maila proszę o podanie semestru i poziomu studiów (studia I stopnia lub studia II stopnia) / semestru i nazwy studiów podyplomowych.