Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

STUDIA PODYPLOMOWE III

Prosimy o PILNY kontakt z dziekanatem uczelni (tel. 94 346 14 60 lub mail: uczelnia.kwsnh@wp.pl) starostów trzecich semestrów studiów podyplomowych.

Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia do dziekanatu kart zobowiązań i osiągnięć słuchaczy studiów podyplomowych.