Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

KONSULTACJE mgr Mirelli Kozłowskiej

Wszelkie sprawy dotyczące:

– zaliczeń i wpisów,

– PRAKTYK studentów studiów I i II stopnia kierunku pedagogika oraz słuchaczy studiów podyplomowych

proszę konsultować telefonicznie (+48 697 573 002) – codziennie w godz. 19.00 – 21.00.

Mirella Kozłowska