Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

KONSULTACJE mgr Mirelli Kozłowskiej

Wszelkie sprawy dotyczące zaliczeń i wpisów proszę konsultować telefonicznie – codziennie w godz. 19.00 – 21.00

Od 11.01.2021 r. konsultacje zostają zawieszone do odwołania.

Mirella Kozłowska