Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

KONSULTACJE mgr Mirelli Kozłowskiej

Wszelkie sprawy dotyczące:

– zaliczeń i wpisów do kart słuchaczy studiów podyplomowych,

– PRAKTYK studentów studiów I i II stopnia kierunku pedagogika oraz słuchaczy studiów podyplomowych

proszę konsultować telefonicznie – codziennie w godz. 19.00 – 21.00

Mirella Kozłowska