Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

PRAKTYKI – STUDIA I i II STOPNIA

1. Praktyki – zajęcia praktyczne odbędą się 09.04.2021 r. (piątek) w godz. 18.00-20.15 na platformie TEAMS w Zespole PRAKTYKI STUDIA I i II STOPNIA (koordynator Mirella Kozłowska)

2. Praktyki specjalizacyjne PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA – odbędą się 11.04.2021 r. (niedziela) od godz. 16.10 na platformie TEAMS w Zespole PRAKTYKI  PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (koordynator Mirella Kozłowska)