Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

PRAKTYKI – studia podyplomowe

W dniu 08 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 19.00 na platformie TEAMS w ZESPOLE Studia Podyplomowe sem I-sze 2020/2021 odbędą się praktyki – zajęcia praktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych (koordynator zajęć – pani Mirella Kozłowska).