Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

Ostateczny termin składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów (stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych) upływa 31 października 2022 roku. Wnioski należy składać w dziekanacie.