Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020

Informujemy, że Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych złożyła wniosek o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for HigherEducation) – nr 270020 – EPP – 1 -2015 – 1 – PL – EPPKA3 – ECHE – PL KOSZALI04 uprawniającą do udziału w programie Erasmus+ i otrzymała pozytywną ocenę aplikacji, co daje możliwość uczestnictwa uczelni w składaniu wniosków w ramach programu Erasmus+.

270020 Charter version PL Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020

Karta Erasmusa