Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

wydawnictwo KWSNH

ZESZYTY NAUKOWE
KOSZALIŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

Zeszyt nr 1 „Człowiek we współczesnej rzeczywistości. Poszukiwanie siebie”, Koszalin 2008

Zeszyt nr 2 „Człowiek we współczesnej rzeczywistości. Problemy egzystencjonalne”, Koszalin 2008

Zeszyt nr 3 „Człowiek we współczesnej rzeczywistości. Wyzwania cywilizacyjne”, Koszalin 2009

Zeszyt nr 4 „Człowiek we współczesnej rzeczywistości. Szanse i zagrożenia”, Koszalin 2009

Zeszyt nr 5 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2010

Zeszyt nr 6 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2010

Numer specjalny „Samorząd terytorialny 1990 – 2010”, Koszalin 2010

Zeszyt nr 7 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2011

Zeszyt nr 8 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2011

Zeszyt nr 9 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2012

Zeszyt nr 10 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2012

Zeszyt nr 11 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2013

Zeszyt nr 12 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2013

Numer specjalny „Gimnazjum w polskim systemie oświatowym – stan, dylematy i oczekiwania społeczne”, Koszalin 2013

Zeszyt nr 13 „Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2014

Zeszyt nr 14 „Człowiek we współczesnej rzeczywistości. Problemy nauk społecznych”, Koszalin 2015

 

Liczba punktów za publikację wynosi 3 – komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych (31.12.2014 r.).

Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem publikacji w naszych Zeszytach zapraszamy do kontaktu mailowego uczelnia.kwsnh@wp.pl