Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

struktura organizacyjna

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Rektor – Aleksander Markiewicz

tel. 94 346 14 61; godziny przyjęć – konsultacji: poniedziałek – czwartek oraz w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (po wcześniejszym ustaleniu godziny przez pracownika dziekanatu)

Kanclerz – Zygfryd Walczak

tel. 94 346 14 60

Komisja Jakości Kształcenia:

prof. dr hab. Adam Wirski – przewodniczący

prof. dr hab. Wiesław W. Kubielski

prof. dr Aleksander Markiewicz

dr Kamilla Wasilewska

prof. dr Stefan Szałach

prof. dr Dorota Makowiecka

Samorząd Studencki:

dr Edmund Knap – opiekun

Artur  Pobutkiewicz – przewodniczący

Urszula Rydzyńska –  z-ca przewodniczącego

Uczelniana Komisja Stypendialna:

Jerzy Bernaś – przewodniczący

Artur  Pobutkiewicz – z-ca przewodniczącego

Jarosław Zembło – przedstawiciel RUSS

Elżbieta Prokopowicz – przedstawiciel RUSS

Paulina Kozłowska – przedstawiciel RUSS

Katarzyna Postój – przedstawiciel RUSS