Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

struktura organizacyjna

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Rektor – Aleksander Markiewicz

tel. 94 341 45 27; godziny przyjęć – konsultacji: poniedziałek – czwartek oraz w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (po wcześniejszym ustaleniu godziny przez pracownika dziekanatu)

Komisja Jakości Kształcenia:

prof. dr hab. Tadeusz Strawa – przewodniczący

prof. dr hab. Wiesław W. Kubielski

prof. dr Aleksander Markiewicz

dr Kamilla Wasilewska

prof. dr Stefan Szałach

prof. dr Dorota Makowiecka

Samorząd Studencki:

mgr Agnieszka Szymańska – opiekun

– przewodniczący

–  z-ca przewodniczącego

Uczelniana Komisja Stypendialna:

mgr Mirella Kozłowska – przewodniczący

– z-ca przewodniczącego

– przedstawiciel RUSS

– przedstawiciel RUSS

– przedstawiciel RUSS

– przedstawiciel RUSS