Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

pedagogika II-go st.