Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Podania na studia:

PODANIE na STUDIA

PODANIE na STUDIA PODYPLOMOWE

 

Wnioski o przyznanie stypendiów:

WNIOSEK o STYPENDIUM SOCJALNE

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych członka rodziny lub niepełnoletniego dziecka

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM

Oświadczenie o dochodzie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

Oświadczenie dla pracowników służb mundurowych

WNIOSEK o STYPENDIUM REKTORA

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie dla pracowników służb mundurowych

WNIOSEK o STYPENDIUM dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

WNIOSEK o ZAPOMOGĘ

WNIOSKI i OŚWIADCZENIA NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

 

Druki do prac dyplomowych – studia I i II stopnia:

Karta obiegowa

Oświadczenie dotyczące samodzielności pisania pracy dyplomowej – kierunek PEDAGOGIKA

Karta rejestracji pracy dyplomowej

Praca dyplomowa – wymagania edytorskie

 

Druki do prac dyplomowych – studia podyplomowe:

Oświadczenie dotyczące samodzielności pisania pracy dyplomowej Przygotowanie pedagogiczne

Oświadczenie dotyczące samodzielności przygotowania pracy dyplomowej

Oświadczenie dotyczące samodzielności pisania pracy dyplomowej Profilaktyka i terapia uzależnień