Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

kursy i szkolenia

SZKOLENIA

SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

AGRESJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

ŚWIETLICA – MIEJSCE SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO ORAZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAGROŻENIA W ŚWIECIE CYBERPRZESTRZENI

BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA JAKO MIEJSCE TWÓRCZEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

ZACHOWANIA PRZECIW NAUCZYCIELOWI, WYCHOWAWCY…

JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYM UCZNIEM? – SPOSOBY I METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH

EDUKACJA ANTYTERRORYSTYCZNA UCZNIÓW ORAZ DZIAŁANIA SZKOŁY W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ

INNOWACYJNE FORMY PRACY W ŚWIETLICY

KIEROWNIK / OPIEKUN WYCIECZEK SZKOLNYCH

DOPALACZE – ZAGROŻENIE XXI WIEKU

INNOWACYJNE METODY PRACY W PRZEDSZKOLU

Informator szkoleń dla pracowników oświaty, administracji, promocji… i wszystkich zainteresowanych

KURSY

WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

KIEROWNIK WYPOCZYNKU

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 94 341 45 27