Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Akademickie Biuro Karier

 

 

Akademickie Biuro Karier Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych zostało powołane na podstawie uchwały senatu KWSNH z dnia 24-go maja 2008 roku.
Głównym celem powstania ABK jest zapewnienie studentom i absolwentom KWSNH jak najlepszych możliwości startu w życie zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz przygotowywanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

 

Zadaniem biura jest gromadzenie, analiza oraz odpowiednie wykorzystanie pozyskanych informacji w taki sposób, aby potencjalni pracodawcy mieli świadomość jakości przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy, natomiast absolwenci byli pewni siebie, oraz swoich umiejętności.

Co i dla kogo robią biura karier?

Biura karier są swoistym pośrednikiem między absolwentami szkół wyższych i rynkiem pracy. Zbierają informacje o aktualnych wymaganiach i potrzebach potencjalnych pracodawców i przekazują je studentom oraz absolwentom.
Biura karier świadczą następujące usługi:

– prowadzą doradztwo zawodowe (indywidualne, grupowe) dla studentów i absolwentów:

ustalają ich predyspozycje zawodowe i radzą, jaką wybrać drogę kariery zawodowej,

pomagają w jak najlepszym zaprezentowaniu się pracodawcom (przygotowanie do poszukiwania pracy, sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzenia negocjacji płacowych, itp.);

– dostarczają informacje o rynku pracy (o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach, itp.) oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, językowych, stypendiach w kraju i za granicą, studiach podyplomowych;

– aktywnie poszukują, klasyfikują i udostępniają oferty pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza, a także propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

Kto korzysta z usług biur karier?

– studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy;

– pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki, staże i wolne miejsca pracy;

– wyższe uczelnie weryfikujące strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskanym za pośrednictwem biur karier.

 

PRACA

Znajdź pracę w UE przez EURES

www.eures.praca.gov.pl

EURES, czyli Europejski Portal Mobilności Zawodowej. To proste narzędzie internetowe, które pomoże Ci szukać pracy we wszystkich krajach zjednoczonej Europy!

 

SERWISY POŚWIĘCONE PRACY

Polskie serwisy poświęcone pracy

www.aaaby.pl/praca 
www.abcpraca.pl 
www.adecco.pl 
www.gratka.pl/praca 
www.hrk.pl 
www.cvonline.pl 
www.jobs.pl 
www.bigram.pl 
www.grafton.pl 
www.mostwanted.com.pl 
www.tempservice.pl 
www.dajemyprace.pl 
www.praca.onet.pl 
www.praca.interia.pl 
www.praca.wp.pl 
www.pracuj.pl 
www.jobland.pl 
www.jobuniverse.pl 

Światowe serwisy poświęcone pracy

www.monster.com 
www.jobpilot.com 
www.careerbuilder.com 
www.prospects.co.uk 
www.hobsons.com 
www.polska-anglia.co.uk 
www.job-hunt.org 
www.jobsite.co.uk 
www.ajb.dni.us 
www.EuropeTalent.com 
www.work4u.com 
www.jobweb.com 
hotjobs.yahoo.com 
careers.yahoo.com 
www.jobpilot.fr 
www.usajobs.opm.gov 
jobstar.org 
www.truecareers.com 
www.jobpilot.de 
www.jobpilot.net 
www.jobstreet.com 
www.jobserve.com 
www.jobonline.it 
www.seek.com.au 
www.net-temps.com 
mycareer.com.au 
www.statejobs.com