Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

DRUKI DO PRAC DYPLOMOWYCH

STUDIA I i II STOPNIA PEDAGOGIKA

Karta rejestracji pracy dyplomowej

Oświadczenie dotyczące samodzielności pisania pracy dyplomowej

Karta obiegowa

Pracę dyplomową składamy w dziekanacie w trzech egzemplarzach:

– dwa egzemplarze w twardej oprawie,

– jeden w miękkiej oprawie (zszyty na stałe) z dołączoną płytą CD zawierającą pracę.

W każdym egzemplarzu musi znajdować się wszyte oświadczenie o samodzielności pisania pracy dyplomowej.

Prace dyplomowe składamy wraz z wymaganą dokumentacją:

– kartą obiegową,

– kartą rejestracji pracy dyplomowej,

– kartą (kartami) okresowych osiągnięć.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Oświadczenie dotyczące samodzielności przygotowania pracy dyplomowej

Pracę dyplomową / projekt edukacyjny składamy w dziekanacie w jednym egzemplarzu papierowym z dołączoną wersją elektroniczną (płyta CD, pendrive) wraz  z oświadczeniem o samodzielności przygotowania pracy dyplomowej.