Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

komunikaty

Termin rozliczenia indeksów – sesja zimowa 2018/2019

Termin złożenia do dziekanatu (na ręce dziekana) uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć w celu rozliczenia zaliczeń i egzaminów z sesji zimowej 2018/2019 oraz uzyskania wpisu na semestr wyższy  upłynął 28 lutego 2019 roku.