Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

komunikaty

Komunikat Przewodniczącego RUSS

W dniu 27 maja 2017 roku (sobota) o godz. 15.30 w sali 24 odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego.

Serdecznie zapraszamy (w szczególności: starostów i zastępców starostów grup, członków komisji stypendialnej i komisji rewizyjnej oraz pozostałych członków RUSS).

STYPENDIA

W związku z wpłynięciem w dniu 11.04.2017 r. decyzji MNiSW dotyczącej przyznanej kwoty dotacji podmiotowej na rok 2017 na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz posiedzeniem w dniu 13.04.2017 r. UKS w sprawie podziału środków i ustalenia wysokości stypendiów w okresie I – VI 2017 r. prosimy o odbiór decyzji stypendialnych na najbliższym zjeździe (22 – 23.04.2017 r.).

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Dziekanat uczelni w roku akademickim 2016/2017 będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W piątki dziekanat będzie nieczynny.