Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

komunikaty

STUDIA PODYPLOMOWE – obrony prac dyplomowych

Kompletną dokumentację dotyczącą obrony pracy dyplomowej (PRACĘ DYPLOMOWĄ / PREZENTACJĘ, KARTĘ ZOBOWIĄZAŃ I OSIĄGNIĘĆ SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, OŚWIADCZENIE) należy złożyć w dziekanacie uczelni do 28 lutego 2019 roku.

Terminy obron prac dyplomowych (planowane): 10 i 17 marca 2019 roku.

Termin rozliczenia indeksów – sesja zimowa 2018/2019

Termin złożenia do dziekanatu (na ręce dziekana) uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć w celu rozliczenia zaliczeń i egzaminów z sesji zimowej 2018/2019 oraz uzyskania wpisu na semestr wyższy  upływa 28 lutego 2019 roku.