Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Studia Podyplomowe

Zjazd 5: 08 – 09.05.2021

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE (ONLINE) NA PLATFORMIE TEAMS wg planu zajęć (w ZESPOŁACH)

Zajęcia z bezpośrednim udziałem wykładowcy z przedmiotów:

– diagnoza funkcjonalna w pracy nauczyciela – pedagoga,

– metodyka zajęć rewalidacyjnych

odbędą się w terminie późniejszym (materiały dydaktyczne ze zjazdu 5-go dostępne będą na kanałach przedmiotów).

PLAN ZAJĘĆ – ZJAZD 5 – 08 – 09.05.2021