Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

Zajęcia – studia I i II stopnia

Szanowni Studenci,

przypominamy, że:

– pierwsze zajęcia dla studentów semestru III i V studiów pierwszego stopnia oraz semestru III studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika odbędą się 7 – 8.10.2017 roku;

– pierwsze zajęcia dla studentów semestru I studiów pierwszego stopnia oraz semestru I studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika odbędą się 21 – 22.10.2017 roku.

Stypendia na rok akademicki 2017/2018

UKS informuje, że wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne i stypendia specjalne (wraz z wymaganą dokumentacją) na nowy rok akademicki należy złożyć w dziekanacie uczelni do 22 października 2017 roku.

W roku akademickim 2017/2018 próg dochodu nie może być wyższy niż 1 051,70 złotych – dotyczy stypendiów socjalnych.

Inteligentny System Przeciwplagiatowy GENUINO

Drodzy Studenci,

w trosce o ciągłe podnoszenie jakości kształcenia Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych mamy przyjemność poinformować Państwa, że nawiązaliśmy współpracę z Fabryką Nowych Technologii – świadczącą usługi w postaci analizy antyplagiatowej dokumentów – Wasze prace będą sprawdzane pod kątem plagiatu z wykorzystaniem Inteligentnego Systemu Przeciwplagiatowego GENUINO.

System Genuino umożliwia także przeprowadzanie analiz antyplagiatowych dla indywidualnie zarejestrowanych użytkowników. Szczegóły znajdują się na stronie www.genuino.pl.

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Dziekanat uczelni w roku akademickim 2017/2018 będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W piątki dziekanat będzie nieczynny.

Oferta pracy – przedszkole

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy przestawioną przez naszą Studentkę  (zakładka „biuro karier” – „oferty pracy”).