Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

Zjazd 5: 28 – 29.04.2018 r.

SEMESTRY II

Edukacja elementarna II

Edukacja elementarna z językiem angielskim II

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA II

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii II

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego II

Przygotowanie pedagogiczne II

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną II

SEMESTRY I

Edukacja i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu I

Termin rozliczenia indeksów

Informujemy, że termin złożenia do dziekanatu uzupełnionych INDEKSÓW oraz KART OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ w celu ich rozliczenia i uzyskania wpisu na semestr wyższy upłynął 18 marca 2018 roku.

Inteligentny System Przeciwplagiatowy GENUINO

Drodzy Studenci,

w trosce o ciągłe podnoszenie jakości kształcenia Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych mamy przyjemność poinformować Państwa, że nawiązaliśmy współpracę z Fabryką Nowych Technologii – świadczącą usługi w postaci analizy antyplagiatowej dokumentów – Wasze prace będą sprawdzane pod kątem plagiatu z wykorzystaniem Inteligentnego Systemu Przeciwplagiatowego GENUINO.

System Genuino umożliwia także przeprowadzanie analiz antyplagiatowych dla indywidualnie zarejestrowanych użytkowników. Szczegóły znajdują się na stronie www.genuino.pl.