Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

AKTUALNE TERMINY ZJAZDÓW

Prosimy o zapoznanie się z uaktualnionymi terminami zjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 dla:

– studentów studiów niestacjonarnych kierunku pedagogika (studia I i II stopnia) oraz kierunku administracja (studia I stopnia),

– słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminy zjazdów znajdują się w zakładce „dla studentów”.

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Dziekanat uczelni w roku akademickim 2016/2017 będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W piątki dziekanat będzie nieczynny.

Oferta pracy – przedszkole

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy przestawioną przez naszą Studentkę  (zakładka „biuro karier” – „oferty pracy”).