Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

STYPENDIA SOCJALNE 2019/2020

W związku z zebraniem Uczelnianej Komisji Stypendialnej, które odbyło się w dniu dzisiejszym prosimy wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o świadczenia o zgłaszanie się do dziekanatu w celu sprawdzenia kompletności wniosków oraz uzupełnienia ewentualnych braków.

Ostateczny termin dostarczenia uzupełnionych wniosków o stypendia z kompletem załączników upływa 16.11.2019 r.

STYPENDIA 2019/2020

UWAGA !!! ZMIANY w ZASADACH UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

Przykładowy wzór wniosku do OPS

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium

WNIOSKI o STYPENDIA wraz z KOMPLETEM DOKUMENTACJI NALEŻY SKŁADAĆ w DZIEKANACIE do 27.10.2019 r.

Druki wniosków oraz wymaganych oświadczeń znajdują się w zakładce „do pobrania”.

WNIOSKI NIEUZUPEŁNIONE, BEZ KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.