Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

KONSULTACJE INDYWIDUALNE – TELEFONICZNE – STUDIA PODYPLOMOWE – mgr MIRELLA KOZŁOWSKA

Konsultacje indywidualne – telefoniczne pani MIRELLI KOZŁOWSKIEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych odbędę się 25 października 2020 roku (niedziela):

w godz. 8.00 – 11.00 dla słuchaczy AUTYZMU;

w godz. 11.10 – 13.10 dla słuchaczy PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO i OLIGOFRENOPEDAGOGIKI;

w godz. 13.20 – 14.50 dla słuchaczy SOCJOTERAPII i PRZYGOTOWANIA METODYCZNO-PEDAGOGICZNEGO.

Prosimy dzwonić pod nr telefonów: 697 573 002; 94 346 14 60; 94 341 45 27 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE – TELEFONICZNE – STUDIA PODYPLOMOWE – mgr AGNIESZKA SZYMAŃSKA

Konsultacje indywidualne – telefoniczne pani AGNIESZKI SZYMAŃSKIEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych odbędę się 25 października 2020 roku (niedziela):

w godz. 8.00 – 11.00 dla słuchaczy AUTYZMU;

w godz. 11.10 – 13.10 dla słuchaczy PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO i OLIGOFRENOPEDAGOGIKI;

w godz. 13.20 – 14.50 dla słuchaczy SOCJOTERAPII i PRZYGOTOWANIA METODYCZNO-PEDAGOGICZNEGO.

Prosimy dzwonić pod nr telefonów: 94 346 14 60; 94 341 45 27 

STUDIA PODYPLOMOWE III

Prosimy o PILNY kontakt z dziekanatem uczelni (tel. 94 346 14 60 lub mail: uczelnia.kwsnh@wp,pl) starostów trzecich semestrów studiów podyplomowych.

Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia do dziekanatu kart zobowiązań i osiągnięć słuchaczy studiów podyplomowych.

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendia socjalne, rektora i dla osób  niepełnosprawnych upływa 30 października 2020 roku.

Wnioski należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w dziekanacie uczelni. 

ZJAZD 2: 24 – 25.10.2020 ONLINE

W związku z epidemią COVID-19 oraz nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi od 17.10.2020 r. w strefie czerwonej zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje na zjeździe 2 – 24-25.10.2020 r. odbędą się w sposób zdalny (wg planu zajęć).

OGRANICZONE FUNKCJONOWANIE DZIEKANATU

Informujemy, że dziekanat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

W przypadku spraw pilnych i konieczności bezpośredniej obsługi prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego i dystansu społecznego:

– po wejściu do uczelni należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji,

– w uczelni należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny odstęp co najmniej 2 m między osobami,

– do dziekanatu wchodzimy pojedynczo.

W przypadku pytań i spraw niewymagających bezpośredniego kontaktu zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego (uczelnia.kwsnh@wp.pl) lub telefonicznego.