Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

Zjazd 6: 13 – 14.01.2018 r.

SEMESTRY I

Edukacja elementarna I

Edukacja elementarna z językiem angielskim I

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika I

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii I

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego I

Przygotowanie pedagogiczne I

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną I

SEMESTRY III

Edukacja elementarna z językiem angielskim III

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika III

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii III

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego III

Przygotowanie pedagogiczne III

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną III

Konsultacje wykładowców w dniach 13 – 14 stycznia 2018 roku

Konsultacje indywidualne odbędą się:

– dr Kamilla Wasilewska – 13.01.2018 r. (sobota) w godz. 11.20-12.50;

– prof. dr Stefan Szałach – 13.01.2018 r. (sobota) w godz. 14.30-15.30;

– prof. dr hab. Adam Wirski – 14.01.2018 r. (niedziela) w godz. 9.40-11.10;

– mgr Agnieszka Szymańska – 13.01.2018 r. (sobota) w godz. 14.30-15.30.

DODATKOWY zjazd – studia podyplomowe – 3 – 4 lutego 2018 roku

Informujemy, że w dniach 3-4 lutego 2018 r. odbędzie się dodatkowy zjazd dla słuchaczy studiów podyplomowych:

Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – semestr I;

Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – semestr III;

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego – semestr I;

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego – semestr III.