Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

dr Lucja Lassota – KONSULTACJE

KONSULTACJE SEMINARYJNE –

16.03.2019 r. (sobota) w godz. 17.10 – 18.40;

17.03.2019 r. (niedziela) w godz. 8.00 – 9.30;

KONSULTACJE INDYWIDUALNE –

17.03.2019 r. (niedziela) w godz. 13.00 – 14.30

Termin rozliczenia indeksów – sesja zimowa 2018/2019

Termin złożenia do dziekanatu (na ręce dziekana) uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć w celu rozliczenia zaliczeń i egzaminów z sesji zimowej 2018/2019 oraz uzyskania wpisu na semestr wyższy  upłynął 28 lutego 2019 roku.