Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Ewa Ewa

Termin rozliczenia indeksów – sesja letnia 2018/2019

30 czerwca 2019 r. (niedziela) to ostateczny termin złożenia do dziekanatu (na ręce dziekana lub pracownika dziekanatu) uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć w celu rozliczenia zaliczeń i egzaminów z sesji letniej 2018/2019 oraz uzyskania wpisu na semestr wyższy.

Oferta pracy – przedszkole

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy przestawioną przez naszą Studentkę  (zakładka „biuro karier” – „oferty pracy”).