Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Kwsnh

Zjazd 9: 24 – 25 czerwca 2017 roku

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Edukacja elementarna z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Edukacja elementarna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Edukacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum AUTYZMU

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii

Profilaktyka i terapia uzależnień

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego

Przygotowanie pedagogiczne

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną