Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Kwsnh

Zjazd 5

Konsultacje dr Edmunda Knapa odbędą się 23.04.2017 r. w godz. 13.00-14.30.

Edukacja elementarna z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Edukacja elementarna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoącią intelektualną – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii

Profilaktyka i terapia uzależnień

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Edukacja i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze SPEKTRUM AUTYZMU

Przygotowanie pedagogiczne