Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Kwsnh

Zjazd 3 – 25 – 26.03.2017 r.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Edukacja elementarna z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Edukacja elementarna

Edukacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum AUTYZMU

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii

Profilaktyka i terapia uzależnień

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego

Przygotowanie pedagogiczne

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną

Zajęcia z przedmiotu KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH dla słuchaczy, którzy nie uzyskali zaliczenia z oceną odbędą się w sobotę – 25 marca 2017 roku w godz. 8.00 – 11.10.