Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Kwsnh

Zjazd 5: 9 – 10.12.2017 r.

SEMESTRY PIERWSZE

Edukacja elementarna I

Edukacja elementarna z językiem angielskim I

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika I

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii I

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego I

Przygotowanie pedagogiczne I

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną I

SEMESTRY TRZECIE

Edukacja elementarna III

Edukacja elementarna z językiem angielskim III

Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną III

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika III

Przygotowanie metodyczno-pedagogiczne do nauczania języka angielskiego III

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii III